...
...

ΕΚ Κέρκυρας

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ

Λαβράνος Αλέξανδρος

Ηλεκτρολόγος

Ειδικός Η/Υ Συστημάτων και Δικτύων.

Ο μαθητής με θεωρητική και εργαστηριακή γνώση θα αποκτήσει δεξιότητες ώστε να
1. Συναρμολογεί, εγκαθιστά, ελέγχει τη λειτουργία Η/Υ, περιφερειακών συσκευών και Δικτύων, προχωρεί σε διαπίστωση , συντήρηση και επισκευή βλαβών.
2. Εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Η/Υ
3. Προβαίνει στις αναγκαίες εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο ειδικός ΗλεκτρονικώνΥπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων μπορεί να εργασθεί ως ειδικευμένος τεχνίτης αυτοαπασχολούμενος είτε ως μέλος ομάδας ή υπάλληλος σε : Βιομηχανίες ή Βιοτεχνίες ή Εταιρείες Συναρμολόγησης Η/Υ Τεχνικές Εταιρείες ή Συνεργεία Εγκατάστασης Συστημάτων Η/Υ και Δικτύων. Τεχνικές Εταιρείες Εγκατάστασης Δομημένων Καλωδιώσεων για Δίκτυα Η/Υ Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή Παρόχους υπηρεσιών του Διαδικτύου ( Internet) Καταστήματα πώλησης Η/Υ και Δικτυακών Προϊόντων Τεχνικές Υπηρεσίες του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με Συντήρηση και Επισκευή

Εργαστήρια Τομέα

Go and take a look