...
...

ΕΚ Κέρκυρας

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ

Λευτέρης Ζιάβρας

Πλοίαρχος Ε.Ν.

Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Με την αποφοίτηση από το Ναυτικό ΕΠΑΛ εκτός από το απολυτήριο λυκείου, ο ενδιαφερόμενος παίρνει και πτυχίο ειδικότητας, το οποίο παρέχει την δυνατότητα να ταξιδέψει άμεσα, αφού εφοδιαστεί με Ναυτικό Φυλλάδιο, ως Δόκιμος Πλοίαρχος σε εμπορικά πλοία. Μετά από θαλάσσια υπηρεσία και εξετάσεις στο Υπουργείο ΥΝΑ, αποκτά Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ’ τάξεως.
Οι τελειόφοιτοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων σε δυο μαθήματα γενικής παιδείας (Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά), αλλά και την εγγραφή τους στης Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με μόνο το απολυτήριο του ΕΠΑΛ χωρίς τη συμμετοχή σε Πανελλήνιες εξετάσεις, με την διαδικασία της επιλογής και με μόνο κριτήριο τους τελικούς βαθμούς του απολυτηρίου.

Εργαστήρια Τομέα

Go and take a look -->