...
...

ΕΚ Κέρκυρας

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ

Αναστάσιος Σούλος

Μηχ. Η/Υ & Συστημάτων

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Ο απόφοιτος Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, ασχολείται με την εγκατάσταση και τη συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, την εγκατάσταση και τη συντήρηση Τοπικών Δικτύων υπολογιστών, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής (συμπεριλαμβανόμενων των εφαρμογών στο Διαδικτύου). Επίσης, ο απόφοιτος Πληροφορικής μπορείς να ασχοληθεί με την Προώθηση και Πώληση προϊόντων Πληροφορικής, την κατασκευή και την διαχείριση ενός Web Site ή ενός E-Shop στο Internet.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο απόφοιτος μπορεί να ασχοληθεί σε:
1. Επιχειρήσεις, Οργανισμούς του Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
2. Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής.
3. Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου ή υπηρεσίες Πληροφορικής.
4. Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
5. Εταιρείες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισμικού.
6. Εταιρείες κατασκευής Λογισμικού.
7. Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου.
8. Εταιρείες κατασκευής ή εισαγωγής, εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων.
9. Επιχειρήσεις που διαθέτουν ιστοσελίδες (web sites) ή Ηλεκτρονικά Καταστήματα (e-shop) στο Διαδίκτυο.

Εργαστήρια Τομέα

Go and take a look