...
...

ΕΚ Κέρκυρας

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ

Κώστας Βάλμης

Πολιτικός Μηχανικός

Σχεδιαστής Δομικών Έργων

Ο Τομέας Δομικών έργων με τις ειδικότητες του, απευθύνεται σε νέους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη μελέτη, τη σχεδίαση και την επίβλεψη της κατασκευής των τεχνικών έργων, και προϋποθέτει την δημιουργική φαντασία, την καλαισθησία, την παρατηρητικότητα και την κλίση στο σχέδιο.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο απόφοιτος μπορεί να ασχοληθεί :
1. Τεχνίτης – εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού
2. Ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών
3. Εκτιμητής κόστους
4. Σχεδιαστής
5. Τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών
6. Εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές
Επίσης είναι σε θέση να :
- σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου
- χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου ή περιοχής
-εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής
- εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου
- γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας

Εργαστήρια Τομέα

Αναμένεται