...
...

ΕΚ Κέρκυρας

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ

Γιώργος Καρβούνης

Μηχανικός

Μηχανικός Αυτοκινήτων

Ο τομέας Οχημάτων περιλαμβάνει τα εργαστήρια «Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου», «Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου» και «Αμαξωμάτων».Οι εγκαταστάσεις καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών πρωινού ΕΠΑ.Λ., απογευματινής ΕΠΑ.Σ. και εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Οι μαθητές μας αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στην λυσιαρμολόγηση, επισκευή, ρύθμιση, έλεγχο και διάγνωση σε συστήματα παλαιάς και νέας τεχνολογίας κινητήρων αλλά και αμαξωμάτων. Τα εργαστήρια μας διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την απόκτηση όλων των παραπάνω καθώς και για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο απόφοιτος μπορεί να ασχοληθεί :
1.ως τεχνίτης βαφής (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
2. στους οργανισμούς ΔΕΚΟ - Δημόσιες υπηρεσίες
3. σε συνεργεία επισκεύής αυτοκινήτων - οχημάτων
4. σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων
5. σε εταιρείες εμπορίες ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων
6 σαν ελεύθερος επαγγελματίας
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτων επαγγελματικές άδειες: - μηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας) - τεχνίτη συστήματος πεδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας) - τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας) - τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1έτος προϋπηρεσίας) τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας) - ηλεκτροτενίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας) - τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσασερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)

Εργαστήρια Τομέα

Go and take a look