...
...

ΕΚ Κέρκυρας

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ

Κώστας Βάλμης

Προσωρινός Αναπληρωτής

Τεχνολόγος ελέγχου τροφίμων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις και να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:
- να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοι, βιότοποι κ.α.)
- να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον
- να χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής
- να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων
- να παρακολουθεί και να επεμβαίνει. στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του στην επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων (γραμμή παραγωγής εργοστασίου)
- να επεξεργάζεται και να συντηρεί τα βασικά γεωργικά προϊόντα
- να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των ζωϊκών προϊόντων ώστε να παρακολουθεί βήμα προς βήμα τη διαδικασία παραγωγής τους
- να γνωρίζει τις ειδικότερες διεργασίες μέσω των οποίων συντελείται η μεταποίηση των φυτικών προϊοντων, ώστε να παρακολουθεί λεπτομερώς τη διαδικασία παραγωγής τους
- να εκτελεί εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, λειτουργίας και απολύμανσης μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής
- να ελέγχει σε στοιχείωδες επίπεδο την ποιότητα των προϊόντων, σε όλα τα στάδια επεξεργασίας τους, ώστε να είναι ασφαλή για τη δημόσια υγεία
- να γνωρίζει τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διάφορες συσκευασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος αλλά και η ασφάλεια του καταναλωτή
- να συσκευάζει, διακινεί και εμπορεύτεται βασικά γεωργικά προϊόντα
- να γνωρίζει τα προβλήματα της δημόσιας υγείας που συνδέονται με τα τρόφιμα και τα απαραίτητα νομοθετικά και προληπτικά μέτρα ελέγχου της υγιεινής τους
- να εφαρμόζει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
- να εκτελεί εργασίες στην αποθήκευση και διακίνηση στο χώρο των τροφίμων
- να τηρεί βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο
- να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες της γεωργικής οικονομίας

Τεχνολόγος ελέγχου τροφίμων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει γνώσεις και ικανότητες ώστε να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:
- να γνωρίζει τις βασικές αρχές της λειτουργίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων, τις αξιοποιήσιμες δυνατότητές του και τους τρόπους εμπορικής διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασής τους (δρυμοι, βιότοποι κ.α.)
- να προστατεύει τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον
- να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες
- να αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία
- να αναγνωρίζει τα υλικά άρδευσης
- να αναγνωρίζει τα υλικά συνδεσμολογίας σωλήνων
- να εκτελεί βασικούς φυτωριακούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης
- να εκτελεί βασικούς χειρισμούς για τις ανθοκηπευτικές καλλιέργειες
- να χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου
- να σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου (χειρονακτικά- ηλεκτρονικά)
- να εκτελεί βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου
- να εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης
- να αναγνωρίζει, επιλέγει, χειρίζεται και συντηρεί μηχανήματα και εργαλία (καλλιεργητές, ψαλίδα, σκαπτικά μηχανήματα, μικρούς εκσκαφείς και εργαλεία χειρός ) για φυτοτεχνικά έργα
- να εκελεί βασικές εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και απλών κατασκευών διαμόρφωσης τοπίου
- να χειρίζεται τον εξοπλισμό μίας επιχείρησης φυτοτεχνιών έργων ή ενός καταστήματος πώλησης σχετικού εξοπλισμού

Εργαστήρια Τομέα

Αναμένεται